eu20091118The Swedish EU Precidency show the way for all authority websites when they start to  link the website to the blogosphere using Twingly. They also show the way on how press photography should be used on the real-rime web. With the Shoot It Live system their photographers LIVE publish pictures to se2009.eu from all major EU meeting and has done so since July 2009.

Yesterday Prime Minister Fredrik Reinfeldt received Russian President Dmitry Medvedev in Stockholm for a third-country summit to discuss The Swedish Presidency’s two main priorities, climate change and the economy.eu20091118Den Svenska EU ordförandeskapswebben visar vägen för alla myndighetswebbplatser när de kopplar webbplatsen till bloggosfären med Twingly. De visar också vägen för hur pressfotografi ska användas på realtidswebben. Med Shoot It Lives system direktpublicerar deras fotografer bilder till  se2009.eu.
Igår träffade statsminister Fredrik Reinfeldt Rysslands president Dmitrij Medvedev i Stockholm för att diskutera ordförandeskapets två viktigaste prioriteringar, klimatförändringar och ekonomi.