Aftonbladet Haiti

Between 14-15 o’clock today Aftonbladet.se used its landing page in favor for a charity collection for victims of Haiti. The page featured a Live chat with “Doctors Without Borders”, “Shoot It Live” slideshow and webtv segments together with a counter showing how funds increased.
Aftonbladet Haiti

Mellan klockan 14-15 idag använde Aftonbladet.se sin första sida till förmån för en insamling till Haiti offer. På sidan fanns en livechatt med Läkare utan gränser, Shoot It Live bildspel och webtv inslag tillsammans med en counter som visade hur bidragen ökade.