Proffsfoto

The IDG magazine Proffsfoto has an article about Shoot It Live. They describe how Shoot It Live works, how it’s being used and all the benefits with live publishing. The next issue of Proffsfoto (1/2010) will feature a longer review of Shoot It Live, so stay tuned!

Read Låt läsarna vara med via Shoot It Live. (screen dump här)

Proffsfoto

IDG tidningen Proffsfoto skriver om Shoot It Live. De berättar ingående om vår tjänst, hur det fungerar och dess fördelar. De avslutar artikeln genom att berätta att de kommer att testa systemet och behandla det mer utförligt i Proffsfoto nummer 1/2010. Så stay tuned!

Läs Låt läsarna vara med via Shoot It Live. (screen dump här)